top of page

Medicin

Den medicinske behandling består af flere typer af præparater. Baggrunden for og viden om det enkelte præparat kan ses på disse sider 

Det er desværre ikke muligt at give en opskrift på, hvad der lige netop virker på dig. Behandlingen er individuel og tilpasses også den medicinske behandling du måtte være i.

Når du møder første gang i klinikken er det derfor vigtigt, at du ved hvilken medicin du behandles med (evt. medbringer en opdateret liste). Hvis du ved hvilken tidligere smertemedicin, du tidligere er blevet behandlet med, vil det også være gavnligt.

Når man behandler med medicin, skal man være opmærksom på mulige bivirkninger. Sådanne bivirkninger kan betyde, at du må ændre den medicinske behandling eller helt undlade medicin.

I forhold til de enkelte præparater, er der en del hensyn at tage. Dette kan være bilkørsel, hensyn til dit arbejde, familieforhold herunder seksualitet mm.

Så længe du er i behandling i klinikken, skal receptfornyelse på stærk smertestillende medicin ske ved et personligt fremmøde til aftalt tid.
 

Særligt om medicinsk cannabis
 

Patienter, der ønsker cannabisbehandling med CBD kan rette henvendelse til klinikken, hvis de ønsker denne behandling forud for den vidensbaserede medicinske smertebehandling. Behandling med THC (Tetrahydrocannabinol) gives ikke primært pga. risiko for psykoser.

 

CBD (Cannabidiol) som olier eller tabletter, er magistrelt fremstillet af naturlige råmaterialer fra Glostrup Apoteks laboratorie. CBD er fremstillet efter kvalitetssikre, standardiserede procedurer med nøjagtig angivelse af indholdsstoffer i mg som gør dosering og monitorering af behandling sikker

Hent som info som PDF

bottom of page