top of page

Klinikken

Klinikkens navn ”Liv med smerte” skal ses positivt – ingen behandler af vedvarende smerter kan

stille dig smertefrihed i sigte. For akutte smerter er målet dog smertefrihed afhængig af

baggrunden.

Mit mål med behandlingen i klinikken er ”så lidt medicin som muligt med så høj livskvalitet som

muligt”. Dette indebærer også et acceptabelt niveau af smerte uden medicin.

Klinikken er baseret på en tilgang til smerter, der bedst kan beskrives som ”what ever works”.

Dermed ikke være sagt at faglig, vidensbaseret tilgang ikke er det overordnede mål.

Du vil derfor også på hjemmesiden kunne finde grundlaget for den behandling af smerter, der

udføres i klinikken. Finder jeg behandlingen eksperimentel vil du skulle udfylde et

forløbsregistrering af effekten på dine smerter.

Anchor 1
Åbningstider

Mandag (ulige uger): 11.00-16.00

Onsdag:      16.40 – 18.40                     

Torsdag:      16.40 – 18.40                    

Lørdag:        10.40 – 13.40                     

Smertebehandlinger
Akutte smertetilstande
  • Medicinsk behandling – hvor evidensbehandling anvendes med svagere smertestillende i kombination eventuelt med kortvarig behandling med stærkere smertestillende medicin som svage og stærke morfin præparater. Supplerende behandling kan gives, hvis det skønnes relevant med ex. muskelafslappende medicin, samt medicin mod nervesmerter

  • Akupunktur

  • Blokadebehandling med lokalbedøvende injektioner på triggerpunkter

  • Evt. TENS

Kroniske ikke ondartede smertetilstande.

Vedvarende smertetilstande, hvor årsagen er kendt og har varet længere end tre måneder.

 

Det er vigtigt at du kender årsagen (diagnosen), hvilket kan være bevægeapparatssmerter (ryg, skulder og nakkesmerter, hvor kirurgi ikke er mulig), fibromyalgi, piskesmæld eller nervesmerter med baggrund i sukkersyge (Diabetes), bivirkninger efter kemoterapi, dissemineret sklerose, som følge af blodprop i hjernen eller som følge af operationer eller andre skader.

 

Sådanne smerter behandles med:

 

  • Medicinsk behandling med langtidsvirkende relevante medikamenter som  epilepsi-medicin, anti-depressiv medicin, morfin og medicinsk cannabis.

Cancer smerter
  • Medicinsk behandling med relevante smertestillende medikamenter

  • Medicinsk behandling af følger til kræftsygdom eller kræftbehandling

  • Lindrende behandling med medicinsk cannabis

Andre ydelser
Psykolog 
Speciallæge-erklæring

Kroniske smerter er komplekse og har baggrund i bio-psyko-sociale forhold.

 

Jeg har derfor aftale om samarbejde med psykolog, der er privat praktiserende. Honorar efter aftale.

Speciallægeerklæringer udfærdiges efter aftale

bottom of page