top of page

Om klinikken

Hvem behandler klinikken?

Patienter i Gruppe 1 skal henvises af egen læge
Patienter i Gruppe 2 kan henvende sig direkte til klinikken på telefon

 

Patienter, der ønsker cannabisbehandling med CBD kan rette henvendelse til klinikken, hvis de ønsker denne behandling forud for den vidensbaserede medicinske smertebehandling

Hvem behandler klinikken ikke?

Børn og unge under 18 år modtages ikke.

 

Patienter der ønsker cannabis behandling med THC skal ikke rette henvendelse til klinikken, hvis de ikke ønsker den vidensbaserede medicinske smertebehandling forud for THC-behandling.

 

Med baggrund i min nuværende ansættelse, vil der så længe denne varer, ikke blive modtaget patienter fra Region Sjælland til behandling – dette gælder både patienter i Gruppe 1 eller Gruppe 2

Eksperimentel behandling

Patienter, der ønsker behandling med LDN (low dose naltrexon) kan rette henvendelse til klinikken, hvis de ønsker denne behandling forud for den vidensbaserede medicinske smertebehandling.

 

Patienter, der ønsker cannabisbehandling med CBD kan rette henvendelse til klinikken, hvis de ønsker denne behandling forud for den vidensbaserede medicinske smertebehandling.

Vidensbaseret behandling

Udgangspunktet er vidensbaseret behandling af såvel vævsskadesmerter som

nerveskadesmerter.

Modsat diskussionen i dagspressen er cannabis-behandling også vidensbaseret, men ikke med så godt resultat som det fremgår. Andre præparater vides at have større effekt og færre bivirkninger.

Dermed ikke være sagt at cannabis-behandling ikke kan have en plads, men jeg anbefaler vi følger den viden der foreligger. For mere information se

Tilsynsrapport - Styrelsen for Patientsikkerhed

Eksemplar til gennemlæsning findes i klinikken

Om os

Den uundværlige

Hotline-konsulent
Marie

Klinikkens uundværlige administrative blæksprutte. Marie er konsulent ved klinikken og tager imod telefonopkald hverdage mellem 10 og 12. Uden for disse tide benyttes telefonsvarer eller mail

Lægen

Carsten Boe Pedersen
Carsten Boe Pedersen

Mit navn er Carsten Boe Pedersen. Jeg har været læge i 35 år og et fagligt fokusområde har altid været smerter og behandlingen heraf.

Efter et langt og rigt arbejdsliv har jeg valgt alene at fokusere på smertebehandling. Er du mere interesseret i min faglige baggrund kan du se denne i mit CV.

I de næste par år har jeg klinikken sammen med mit daglige arbejde, som specialeansvarlig lægelig leder af det Tværfaglige Smertecenter på Sjællands Universitetshospital. Åbningstiderne vil afspejle dette.

Med denne baggrund er behandlingen, så lidt medicin med så høj livskvalitet som muligt. Dette sker i et samarbejde med dig. Udover (måske) medicin behandler jeg også med akupunktur.

Akupunktur kom til landet i midten af 1970’erne. I mine første ansættelser lærte jeg teknikken fra progressive kolleger. Jeg har holdt teknikken ved lige siden da.

Blokade behandling, der også var populært i 80’erne er indenfor de senere år er kommet tilbage. Mine erfaringer fra dengang gør dog at dette er jeg ret tilbageholdende med at anbefale.

Op gennem 1990’erne og til 2005 arbejdede jeg klinisk overvejende med akutte smerter og behandlingen heraf.

Fra 2005 og til 2015 var mit lægevirke af administrativ art med ledende stillinger på Rigshospitaler og Bispebjerg/Frederiksberg Hospital. Fra 2015 kom jeg som nævnt til Sjællands

Universitetshospital

 

bottom of page